+7 (3843) 59-14-06  +7 (3843) 59-38-11

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Русский.

(Русский) Углесосный агрегат УЦНС 480-340;УЦНС 480-420;УЦНС480-500;УЦНС480-580