+7 (3843) 59-14-06  +7 (3843) 59-38-11

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Русский.

(Русский) Углесосный агрегат УА150-70.000МУ