+7 (3843) 59-14-06  +7 (3843) 59-38-11

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Русский.

(Русский) Ротор углесоса 14УВ6.01-090-01.А